DACA ตกอยู่ในอันตราย ฝ่ายบริหารของ Biden สามารถบันทึกได้หรือไม่?

กฎหมายของรัฐบาลกลางไม่สามารถรับประกันความอยู่รอดของ DACA ได้ ฝ่ายบริหารของ Biden พยายามสนับสนุนโครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) อีกครั้ง เพื่อต่อต้านความท้าทายทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งขู่ว่าจะยกเลิกการคุ้มครองผู้อพยพหลายพันคน ความพยายามนี้เป็นสัญญาณที่สำคัญของความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารของไบเดนที่มีต่อโครงการนี้ แต่ยังห่างไกลจากการแก้ไขที่สมบูรณ์แบบ แม้ว่า กฎสุดท้ายที่มีมากกว่า 450 หน้าซึ่งมีผลในวันที่...