การแพร่ระบาดเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคน — ยกเว้นเจ้าของบ้าน

การวิเคราะห์ใหม่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของบ้านสามารถชะลอค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 เพื่อให้คงสถานะทางการเงินที่ดีได้ อย่างน้อยก็ในระยะสั้น เจ้าของบ้าน อย่างน้อยส่วนใหญ่ก็สบายดีในช่วงที่เกิดโรคระบาด การวิเคราะห์ใหม่โดย JPMorgan Chase พบว่าในขณะที่เจ้าของบ้านสูญเสียเงินในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ พวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายจนถึงจุดที่พวกเขามีเงินสดคงเหลือในเดือนมิถุนายน 2020 สูงกว่าเมื่อเริ่มเกิดการระบาดใหญ่ ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2020 เจ้าของบ้านมีรายได้ (ค่าเช่า) ลดลงอย่างมาก – ประมาณ 20...