Shirley Watts ภรรยาของ Charlie มือกลองวง Rolling Stones เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 84 ปี

เชอร์ลีย์ วัตส์ ซึ่งแต่งงานกับชาร์ลี มือกลองวง Rolling Stones ตั้งแต่ปี 1964 จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว ได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากป่วยได้ไม่นาน ตามคำแถลงของครอบครัวเธอ เธออายุ 84 ปี ข้อความระบุว่า “เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ Seraphina, Charlotte และ Barry ประกาศการเสียชีวิตของแม่ที่รักมาก...