แฟน Animal Crossing สร้างภาพสามมิติที่น่ารักสำหรับ Goldie ด้วย Nintendo DS

แฟน Animal Crossing: New Horizons ใช้ Nintendo DS Lite เพื่อสร้างภาพสามมิติที่น่ารักสำหรับสุนัขที่ชาวบ้านเรียกว่าโกลดี แฟน Animal Crossing: New Horizons ได้แสดง ความกระตือรือร้นต่อชาวบ้านชื่อ Goldie ด้วยการสร้างภาพสามมิติที่น่ารักโดยใช้ Nintendo DS...