Destiny 2: Root of Nightmares – คู่มือเผชิญหน้า Macrocosm

ในการเผชิญหน้าครั้งที่สามของการจู่โจม Root of Nightmares ใน Destiny 2 ผู้เล่นจะต้องย้ายดาวเคราะห์เพื่อสร้างความเสียหายแก่บอส โดยทั่วไป กลไกการจู่โจมในDestiny 2จะสอดคล้องกันตลอดทั้งกิจกรรม หากสัญลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำหรับการเผชิญหน้าหนึ่งครั้ง โดยปกติแล้วสัญลักษณ์เหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการเผชิญหน้าทุกครั้งในการจู่โจม สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Vow of the Disciple และ Last Wish ยังคงเหมือนเดิมทุกครั้งที่เผชิญหน้า แต่นั่นไม่ใช่กรณีเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ...