Netflix และ Transgender Film Center เปิดตัว Career Development Lab สำหรับผู้สร้างภาพยนตร์ข้ามเพศและไม่ใช่ไบนารี (พิเศษ)

โครงการทุนส่งเสริมอาชีพระยะเวลา 12 สัปดาห์นี้จะสนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์และรายการทีวีแปดรายด้วยการพัฒนาทักษะและความเข้าใจเพื่อนำทางอาชีพของพวกเขาในวงการบันเทิงผ่านเวิร์กช็อป การเยี่ยมชมสถานที่ และทุนสนับสนุน $10,000 Netflixและ Transgender Film Center (TFC) กำลังร่วมมือกันเพื่อเปิดตัวสมาคมใหม่ที่มุ่งสนับสนุนผู้สร้างที่มีแนวโน้มจะเป็นบุคคลข้ามเพศและไม่ใช่ไบนารี The Career Development Lab เป็นโครงการใหม่ที่เข้มข้นระยะเวลา 12 สัปดาห์ผ่าน TFC...